تصويب و تخطيه در اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي
30 بازدید
محل نشر: روزنامه كيهان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی