تصويب و تخطيه در اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي
34 بازدید
محل نشر: كيهان فرهنگي تهران
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی